Kırıcılar

Kömür Kırıcılar

Merdaneli kırıcılar, tamamen sıkıştırarak kırma yaparlar. Birbirine ters istikamette dönen iki tamburdan oluşurlar.

Devami..

Dik Milli Kırıcılar

Dik Milli Kırıcılar, yüksek oranlarda kübik üretim yapar ve güvenli bir gradasyon sağlarlar. Her türlü ince kırma operasyonuna imkan verirler.

Devami..

Konik Kırıcılar

Konik kırıcılar granit, bazalt ve andezit gibi sert ve aşındırıcı dere ve ocak malzemelerini kırmak için tasarlanmıştır. Sekonder ve tersiyer kırıcı olarak kullanılmaktadır.Çalışma prensipleri malzemeleri sıkıştırma, kesme ve bükme etkisiyle kırmaktır. Malzemeyi sıkıştırarak kırdıkları için düşük toz ve aşınma oranları sunmaktadır.

Devami..

Darbeli Kırıcılar

Primer ve Sekonder kırma kademesinde kullanılan bu aletlerde kırma işlemi basınçtan ziyade darbe zorlaması ile gerçekleşir. Serbestçe düşen cevher parçasına döner çekiçler vasıtasıyla uygulanan darbe kuvveti, cevher içinde gerilmelere ve kısa sürede parçalanmaya neden olmakta ve bu kuvvetler parçaların kırıcı plakalara çarptırılmasıyla daha da arttırılmaktadır.

Devami..

Çeneli Kırıcılar

Birincil kırıcılar ağır iş makinaları olup, inşaat ve maden ocağından gelen iri boyuttaki cevher parçalarını ikincil kırıcılara verebilecek uygun tane boyuna kadar kırmak amacıyla kullanılırlar. Birincil kırıcılar, bir ızgara kullanılarak veya kullanılmadan, açık devre halinde kullanılırlar.

Devami..